BİZİM SINIF
  DÜNYAYI TANIYALIM
 

Dünya ile İlgili Önemli Bilgiler

Güneşe ortalama uzaklığı: 149,5 milyon km
Güneşe en küçük uzaklığı: 147,1 milyon km
Güneşe en büyük uzaklığı: 152,1 milyon km
Dünyamızın yörüngesinin genişliği: 939,12 milyon km
Güneşin çevresinde ortalama dönüş hızı: 29,78 km/s (=107219 km/h)
Güneşin çevresinde dönüş süresi: 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 9 saniye 45 salise
Ekvatorun yarıçapı: 6378,164 km
Ekvatorun çevresi: 40 075,2 km
Kutup yarıçapı: 6356, 779 km.( Kısalık kutuplardaki basıklıktan dolayıdır! )
Orta Meridyen çevresi: 40 008,0 km
Yüzey büyüklüğü (alanı): 510.798.060 km²
Hacmi: 1083,31978 milyar km³
Ağırlığı: 5,977 x 1024 kg *
Ortalama yoğunluğu: 5,517 g/cm³
Atmosferin ağırlığı: 5,157 x 1018 kg *
Ekvatordaki çekim gücü: 9,78049 m/sn²
Kutuplardaki çekim gücü: 9,83221 m/sn²
Kendi ekseni etrafında dönüş süresi: 23 saat, 56 dakika, 4 saniye 9 salise
Dünya ekseninin dünyanın dönüş yörüngesi ile açısı: 66 derece, 33 dakika, 38 saniye 5 salise
Okyanusların yüzölçümü: 361.134.060 km²
Karaların yüzölçümü: 149.664.000 km²


Ay ile İlgili Bilgiler
Ay’ın yarıçapı: 3476 km
Yüzeyinin büyüklüğü (alanı): 37,96 milyon km2
Hacmi: 21,99 milyar km3
Çekim gücü: 1,62 m/sn2
Yerküreye ortalama uzaklığı: 384 405 km
Yerküreye en büyük uzaklığı: 406 700 km
Yerküreye en küçük uzaklığı: 356 400 km
Dünyanın  çevresinde dönüş süresi : 27,32 gün
Dünyanın  çevresinde dönüş süresi : 29,53 gün


Jeolojik Devirler ve özellikleri
Zaman Devir Süre

( milyon sene )

Yerküremizin Tarihi
Yaşamının Gelişimi
PALEOZOİK I.ZAMAN

Arkiyen
Algonkiyen

4600–570

Yerkürenin oluşumu, volkanlar, ilk kayalıklar, büyük kıtaların oluşumu, buzullar ve sıradağlar; bakteriler, denizanaları,deniz yosunları, kıta çekirdeklerinin oluşumu

MEZOZOİK  II. ZAMAN Kambriyen 570–500 Metalleşmeden sonraki ısınma; kafadanbacaklılar, iskeletsiz hayvanlar
Ordovisiyen 500–440 Denizlerin taşması, Antarktika ekvatorda, sahrada buzullar; mercanlar (deniz mercanları)
Siluriyen 440–405 Kuzey Avrupa’da sıradağların oluşumu; mercan kayalıkları, balıklar, yer bitkileri
Devoniyen 405–350 Başka deniz taşkınları (yeni); eğrelti otu, atkuyruğu hayvanı
Karbonifer 320–285 Gondwania’nın buzullaşması; Taşkömürü çağı ormanları ikiyaşayışlı hayvanlar, sürüngenler. Zonguldak’taki taşkömürü yataklarının oluşmuştur.
Permiyen 285–225 Sıradağların oluşumu, Avusturalya’nın buzullaşması; sürüngenlerin yayılıp; çoğalmaları
NEOZOİK  III. ZAMAN Trias 225–195 Tek bir tane büyük kıta; memeli hayvanlar, zengin deniz hayvanları dünyası
Jura 195–137 Çöllerin oluşumu, büyük anakaranın parçalanması, Amerika Avrupa ile Asya’nın uzaklaşması, demir madeni havzalarının oluşması, tuz bloklarının oluşumu, petrol; ilk kuş “ Archaeopteryx”,   dev keler (dinozorlar)
Kalker ( Kireç ) 137–67 Gondwana kıtasının parçalanması, Güney Atlantik Okyanusunun açılması, Hindistan Yarımadasının Antarktika’dan ayrılması, midyeler, kara dinozorların yaşamlarının zirvesi ve sonları
IV. ZAMAN Tersiyer 67–1,5 Kuzey Amerika’daki sıradağların ve Alp’lerin oluşumu, Afrika'nın Asya ile birleşmesi, Avustralya’nın Antarktika’dan kopması, Hindistan Yarımadasının Asya kıtası ile birleşmesi, memeli hayvanların ve kuşların gelişimi.Toros ve Karadeniz sıra dağlarının oluşumu.Volkanik dağlarımızın oluşması.Linyit,petrol ve tuz yataklarının meydana gelmesi.
  Kuvarterner 1,5 Kuzey.  ve Güney Amerika'nın birleşmesi, buzul çağı, ve sonrasında deniz seviyesinin yükselmesi, ilk insanın ortaya çıkması, büyük iklim değişimleri, şiddetli soğuma ve buzullaşma, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu,Egeid kıtasının çökmesi ve Ege Denizinin oluşması.


Bazı Elementlerin Yerkürenin Yapısındaki Oranları
Elementin adı Yerkürenin kütlesindeki oranı ( % ) Yerkürenin ağırlığındaki oranı ( % )
Oksijen 46,6 91,7
Silisyum 27,7 0,8
Alüminyum 8 0,7
Demir 5 0,6
Kalsiyum 3,6 1,4
Sodyum 2,8 1,6
Potasyum 2,6 2,1
Magnezyum 2,1 0,5


Kıtalar ve Yüzölçümleri
Sırası Kıtanın Adı Yüzölçümü ( km² )
1 Asya 43.608.000
2 Afrika 30.335.000
3 Kuzey Amerika 25.349.000
4 Güney Amerika 17.611.000
5 Antarktika 13.340.000
6 Avrupa 10.498.000
7 Okyanusya 8.923.000


Kıtalara Göre Ülke Sayısı
Kıta Ülke Sayısı
Afrika 58
Amerika 51
Asya 48
 Avrupa 44
Okyanusya 30
 Antarktika 0


Dünyanın En Yüksek Sıradağları
Sırası Sıradağın Adı Ülke Yükselti ( metre )
1 Himalaya Nepal - Çin 8.846
2 Karakurum Pakistan 8.610
3 Kuen Lun Çin 7.723
4 Hindukuş Afganistan - Pakistan 7.699
5 Pamir Çin - Rusya Federasyonu 7.546
6 Tian Shan Çin - Rusya Federasyonu 7.439
7 And Şili -Peru 6.960
8 Alaska ABD 6.194
9 St.Elias Range Kanada 6.048
10 Klimanjaro Tanzanya 5.895


Dünyanın En Yüksek Dağları
Sırası Dağın adı Sıradağ Ülke Yükselti ( m) İlk tırmanan dağcı; tarihi
1 Everest Himalaya Nepal 8.846 Hillary, Norgay; 1953
2 K - 2 ( Godwin Austin ) Karakurum Pakistan 8.610 Compagnoni, Lacedelli; 1954
3 Kantsinzunga Himalaya Nepal - Hindistan 8.598 Band, Brown; 1955
4 Lhotse Himalaya Çin - Nepal 8.516 Reiss, Luchsinger; 1956
5 Makalu Himalaya Çin - Nepal 8.481 Terray, Franc; 1955
6 Dalugiri Himalaya Nepal 8.167 Schnelbert, Forrer; 1961
7 Manaslu Himalaya Nepal 8.156 İminachi, Gialtsen;1956
8 Cho Oyu Himalaya Nepal 8.153 Tichy, Lama; 1954
9 Nanga Parbat Himalaya Pakistan 8.125 Buhll; 1953
10 Annapurna I Himalaya Nepal 8.091 Heryog, Lachenal; 1950


Dünyanın En Uzun Nehirleri
Sırası Nehrin adı Kıta; ülke Uzunluğu ( km )
1 Nil Afrika; Mısır 6.671
2 Amazon Güney Amerika; Brezilya 6.516
3 Gök ırmak Asya; Çin 6.300
4 Huang Ho Asya; Çin 5.464
5 Parana Asya 4.700
6 Mekong Asya 4.500
7 Amur Asya 4.416
8 Kongo Afrika 4.374
9 Obi Asya; Rusya Federasyonu 4.345
10 Lena Asya; Rusya Federasyonu 4.314


Dünyanın En Büyük Gölleri
Sırası Gölün adı Ülke Ülke Derinliği ( m )
1 Hazar Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Rusya 371.000 992
2 Superior ABD, Kanada 82.414 405
3 Viktorya Tanzanya, Uganda, Kenya 69.000 81
4 Huron ABD, Kanada 59.596 208
5 Michigan ABD, Kanada 58.016 281
6 Tanganika Tanzanya, Zambia, Burundi 34.500 1417
7 Büyük Ayı Kanada 31.800 137
8 Baykal Rusya Federasyonu 30.500 1620
9 Aral Kazakistan, Özbekistan 29.000 67
10 Malawi Tanzanya, Malawi, Mozambik 28.500 706


Dünyadaki En Büyük Adalar
Sırası Adanın adı Ülke Ülke Derinliği ( m )
1 Grönland Danimarka Kuzey Atlantik 2.176.000
2 Yeni Gine Papua Yeni Gine, Endonezya Güney Pasifik 771.000
3 Borneo Endonezya, Malezya, Brunei Güneybatı Pasifik 746.000
4 Madagaskar Madagaskar Hint Okyanusu 587.000
5 Baffin Kanada Kuzey Atlantik 507.451
6 Sumatra Endonezya, Malezya, Brunei Güneybatı Pasifik 443.450
7 Büyük Britanya İngiltere Atlantik 240.000
8 Honşhu Japonya Batı Pasifik 227.414
9 Viktorya Kanada Kuzey Kutup Denizi 217.290
10 Ellesmere Kanada Kuzey Kutup Denizi 196.290


Dünyanın En Büyük Çölleri
Sırası Çöl Yer aldığı Kıta Yüzölçümü ( km² )
1 Büyük Sahra Afrika 9.065.000
2 Arabistan Asya 1.300.000
3 Gobi Asya 1.040.000
4 Kalahari Afrika 580.000
5 Büyük Kum Avustralya 414.000
6 Arizona Amerika 370.000
7 Taklamakan Asya 320.000
8 Karakum Asya 310.000
9 Namib Afrika 310.000
10 Tarr Asya 260.000


Dünyanın En Geniş Yüzölçümlü Ülkeleri
Sırası Ülke Yüzölçümü ( km² )
1 Rusya Federasyonu 17.075.000
2 Kanada 9.975.000
3 Çin 9.600.000
4 ABD 9.364.000
5 Brezilya 8.512.000
6 Avustralya 7.700.000
7 Hindistan 3.268.000
8 Arjantin 2.780.000
9 Sudan 2.506.000
10 Cezayir 2.380.000


Dünyanın En Küçük Yüzölçümlü Ülkeleri
Sırası Ülke Yüzölçümü ( km² )
1 Vatikan 0,4
2 Monako 2
3 Nauru 21
4 Tuvalu 24
5 San Marino 61
6 Lihtenştayn 160
7 Saint Chiristoper 261
8 Maldivler 300
9 Grenada 311
10 Malta 316


Dünyanın En Fazla Nüfuslu Ülkeleri
Sırası Ülke Nüfus
1 Çin 1.323.353.000
2 Hindistan 1.128.000.000
3 ABD 303.232.774
4 Endonezya 231.627.000
5 Brezilya 186.029.000
6  Pakistan 162.295.500
7 Bangladeş 158.665.000
8 Nijerya 148.093.000
9 Rusya 141.849.000
10 Japonya 127.790.000


Dünyanın En Az Nüfuslu Ülkeleri
Sırası Ülke Nüfus
1 Vatikan 1.000
2 Tuvalu 9.000
3 Nauru 11.000
4 Palau 16.500
5 San marino 25.000
6 Lihtenştayn 31.000
7 Monako 31.000
8 St. Kitts Nevis 41.000
9 Andorra 65.000
10 Şeysel Adaları 74.000


Dünyanın En Fazla Nüfuslu Kentleri
Sırası Şehir Ülke Nüfusu
1 Tokyo Japonya 33.750.000
2 Meksiko City Meksika 21.850.000
3 New York ABD 21.750.000
4 Seul Güney Kore 21.700.000
5 Sao Paulo Brezilya 20.200.000
6 Bombay Hindistan 18.800.000
7 Yeni Delhi Hindistan 18.100.000
8 Los Angeles ABD 17.450.000
9 Osaka Japonya 16.700.000
10 Cakarta Endonezya 16.300.000


Dünyada Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Ülkeler
Sırası Ülke Nüfus Yoğunluğu ( kişi/ km² )
1 Singapur 5299
2 Bangladeş 847
3 Bahreyn 635
4 Tayvan 567
5 Güney Kore 464
6 Malta 457
7  Hollanda 424
8 Porto Riko 384
9 Japonya 380
10 Lübnan 332


Dünyada Nüfus Yoğunluğu En Az Olan Ülkeler
Sırası Ülke Nüfus Yoğunluğu ( kişi/ km² )
1 Fransız Guyanası 1
2 Moğolistan 1
3 Namibya 2
4 Moritanya 2
5 Botswana 2
6 Avustralya 2
7 Libya 2
8 İzlanda 2
9 Surinam 3
10 Kanada 3


Dünyanın En Zengin Ülkeleri
Sırası Ülke Kişi başına düşen milli gelir ( Dolar )
1 Lüksemburg 102.284
2 Norveç 79.154
3 Katar 70754
4 İzlanda 62.976
5 İrlanda 58.883
6 Danimarka 57.035
7 İsviçre 56.711
8 İsveç 47.069
9 ABD 45.594
10 Hollanda 45.429


Dünyanın En Fakir Ülkeleri
Sırası Ülke Kişi başına düşen milli gelir ( Dolar )
1 Sierra Leone 530
2 Etiyopya 560
3 Somali 600
4 Ruanda 600
5 Komorlar 700
6 Kongo Demokratik Cum.( Zaire ) 710
7 Madagaskar 730
8 Tanzanya 730
9 Mali 740
10 Yemen 790


Dünyanın En Yüksek Volkanik Dağları
Sırası Dağın Adı Ülke Yükselti ( metre )
1 Guallatiri Şili 6.060
2 Lascar Şili 5.990
3 Cotopaxi Ekvador 5.897
4 Nevada del Huila Kolombiya 5.750
5 Tupungatito Şili 5.640
6 Sabancaya Peru 5.470
7 Nevada del Ruiz Kolombiya 5.389
8 Sangay Ekvador 5.230
9 Cerro Pincincha Ekvador 4.784
10 Purace Kolombiya 4.756


Dünyanın En Yüksek Şelaleleri
Sırası Şelalenin Adı Ülke Yükselti ( metre )
1 Salto Angel Venezüella 1.009
2 Tugela Güney Afrika Cumhuriyeti 948
3 Utigar Norveç 800
4 Mongefossen Norveç 774
5 Mtarazi Zimbabwe 762
6 Yosemite ABD 739
7 Mardalsfossen Norveç 656
8 Thssestreng Norveç 646
9 Kukenaam Venezüella 610
10 Sutherland Yeni Zelanda 580


Dünyadaki Aktif Volkanların Dağılımı
Sırası Ülke - Bölge Aktif Volkan Sayısı
1 Endonezya 109
2 Güney Andlar 34
3 Kuriller 33
4 Japonya 32
5 İzlanda 27
6 Malenezya 26
7 Orta Amerika 26
8 Aleutlar 26
9 Meksika 18


Dünyanın Orman Yönünden En Zengin Ülkeleri ( 1995 Yılının Verilerine Göre )
Sırası Ülke Ormanlık Alan ( km² ) Ülke Alanına Oranı ( % )
1 Rusya Federasyonu 7.635.000 45,5
2 Brezilya 5.100.000 60
3 Kanada 4.455.000 45,5
4 ABD 2.809.000 30
5 Çin 1.333.000 14,3
6 Endonezya 1.098.000 60,6
7 Kongo - Zaire 1.092.000 48,2
8 Peru 645.000 50
9 Hindistan 550.000 21,9
10 Meksika 490.000 25


Dünyanın En Sıcak Yerleri
Sırası Şehir Ülke Sıcaklık Değeri ( °C )
1 El Aziziye Libya 58
2 Arouane Mali 54,4
3 Cloncurry Avustralya 52,8
4 Abadan İran 52,7
5 Wadi Halfa Sudan 52,6
6 Fort Flatters Cezayir 51,3
7 Asuan Mısır 51,2
8 Musul Irak 51,1
9 Cufra Libya 50,8
10 Mutan Pakistan 50,5


Dünyanın En Soğuk Yerleri
Sırası Şehir Ülke Sıcaklık Değeri ( °C )
1 Vostok Rusya Federasyonu -89,2
2 Eismitte Grönland -64,8
3 Yakutsk Rusya Federasyonu -64,3
4 Fairbanks ABD -54,4
5 Aklavik Kanada -52,2
6 Ulan Bator Moğolistan -44,4
7 Harbin Çin -41,7
8 Kuusamo Finlandiya -40
9 Hapornda İsveç -36,7
10 Krakow Polonya -33,3


Dünyanın En Çok Yağış Alan Yerleri
Sırası Şehir Ülke Yıllık Yağış Miktarı ( mm)
1 Çerapunçi Hindistan 12.000
2 Kauai - Hawai ABD 11.455
3 Debungia Kamerun 10.160
4 Chaco Kolombiya 8.992
4 Greytown Nikaragua 6.590
7 Ben Newis İskoçya 4.000
3 Freetown Sierra Leonne 3.480
8 Pontiak Endonezya 3.205
9 Cayenne Fransız Guyanası 3.100
10 Librevil Gana 2.480


Dünyanın En Az Yağış Alan Yerleri
Sırası Şehir Ülke Yıllık Yağış Miktarı ( mm)
1 Asuvan Mısır 2,5
2 Atacama Şili 10
3 Swakopmund Namibya 20
3 Eylat İsrail 22
5 Süveyş Mısır 25
6 Lima Peru 25
7 Aden Yemen 45
8 Nukus   75
9 Cide Suudi Arabistan 77
10 Riyad Suudi Arabistan 80


Dünyanın En Büyük Nehir Deltaları
Sırası Nehir Adı Ülke Yüzölçümü ( km² )
1 Ganj Bangladeş - Hindistan 80.000
2 Mekong Vietnam 70.000
3 İrawadi Burma 38.000
4 Mississippi ABD 36.000
5 Lena Rusya Federasyonu 35.000
6 Orinoko Venezüella 30.000
7 Nijer Nijerya 24.000
8 Nil Mısır 24.000
9 Kızıl Nehir Vietnam 15.000


Bazı Nehirlerin Yılda Taşıdığı Alüvyon Miktarı
Sırası Nehir Adı Taşınan yük miktarı ( yıllık- ton ) Depolama Kapasitesi ( yıllık - km² )
1 Huang Ho 1.600.000 1.080
2 Ganj 1.455.000 1.520
3 Brahmaputra 726.000 1.370
4 Yangçe Kiang 501.000 250
5 İndus 436.000 260
6 Mississippi - Missouri 365.000 150
7 Amazon 363.000 143
8 İrrawadi 299.000 700
9 Mekong 170.000 435
10 Nil 111.000 37


Dünyanın En Büyük Buzulları
Sırası Buzulun Adı Ülke Yüzölçümü ( km² )
1 Antarktika   12.400.000
2 Grönland Danimarka 1.700.000
3 Kuzey Kutbu Takımadaları Kanada 153.000
4 Kuzey Kutup Buzulu Norveç 57.000
5 Novaya Zemliya Rusya Federasyonu 24.300
6 Severnaya Zemliya Rusya Federasyonu 17.500
7 Franz-Joseph-Land Rusya Federasyonu 13.700
8 Güney Patagonya Arjantin - Şili 13.500
9 Vatnajökull İzlanda 8.540
10 Bering ABD 5.800


Dünyanın En Derin Mağaraları
Sırası Mağaranın Adı Ülke Derinliği ( metre )
1 Reseau du Foillis Fransa 1.535
2 Laminato Ateak İspanya 1.408
3 Sima del Trave İspanya 1.408
4 Reseau dela Pierre Saint Martin Fransa - İspanya 1.342
5 Sistema Huautla Meksika 1.250
6 Sima Llaquerda İspanya 1.192
7 Dachstein - Mammuthöhle Avusturya 1.173
8 Gouffre Berger Fransa 1.148
9 Sistema Badalona İspanya 1.105


Dünyanın En Uzun Mağaraları
Sırası Mağaranın Adı Ülke Derinliği ( metre )
1 Fint Mammoth ABD 530
2 Optimistitscheskaja Peshtschera Rusya Federasyonu 153
3 Hölloch İsviçre 139
4 Jewel ABD 114
5 Osernaja Rusya Federasyonu 108
6 Sistema de Ojo Quarnede İspanya 85
7 Reseau de la Coume Fransa 75
8 Friars Hole ABD 68
9 Wind ABD 68
10 Organ ABD 60


Deniz Seviyesinin Altındaki Yerler
Sırası Yer Adı Ülke Denizin altında ( metre )
1 Ölü Deniz Ürdün - İsrail 396
2 Lac Assal Cibuti 170
3 Turfan Çöküntüsü Çin 154
4 Kattara Çöküntüsü Libya 133
5 Asel Gölü Etiyopya 116
6 Ölüm Vadisi ABD 86
7 Salton Sink ABD 85
8 Al Faijum Mısır 45
9 Lago Enriquillo Haiti 45
10 Hazar Denizi Azerbaycan -İran -Kazakistan 28


Dünyanın En Büyük Milli Parkları

Sırası

Adı Ülke Özelliği Yüzölçümü( km² )
1 Grönland Danimarka Kutup manzarası, buzul tabakası, tundra bitkileri 972.000
2 Tassil-n Aljer Cezayir Sahra çölünde kumtaşı formasyonları 72.000
3 Büyük Gobi Çölü Moğolistan Taşlık çöl 53.000
4 Ahaggar Cezayir Sahra çölünde volkanik plato 45.000
5 Wood Buffalo Kanada Karstik arazi, tuz gölleri, bataklıklar, buffalo sürüleri 44.807
6 Ellesmeere Land Kanada Dağlar, buzullar ve tundra bitki örtüsü 39.500
7 Salogna Kongo - Zaire Kongo Havzası, yağmur ormanları 36.560
8 Bernado O'Higgins Şili Kıyı adaları, dağlar, göller, buzullar, orman, tundra 35.259
9 Wrangel - St. Ellias ABD Yüksek dağlar, iğne yapraklı orman 33.716
10 Gates of the Arctic ABD Yüksek dağlar, iğne yapraklı orman 30.448


Dünyadaki En Şiddetli Volkanik Patlamalar
Sırası Yıl Volkanın Adı Ülke Ölü Sayısı Sonuçlar
1 M.Ö 1500 Santorini Yunanistan Bilinmiyor Adadaki herşeyin yıkımı
2 M.S 79 Vezüv İtalya 10.000 Roma ve Pompeinin yıkımı
3 M.S 125 Etna İtalya 15.000  
4 1669 Etna İtalya 20.000 Deprem ve lav akıntıları
5 1783 -1784 Laki İzlanda 10.000 Zehirli gazlar, açlık
6 1792 Unsen Japonya 10.000  
7 1815 Tambora Endonezya 92.000 Tsunami, açlık
8 1883 Krakatau Endonezya 36.000 Tsunami, kül
9 1902 Monte Pele Martinik 26.000 Zehirli gazlar


Dünyada En Çok Konuşulan Diller
Sırası Dil Konuşan insan sayısı
1 Çince ( Mandarince ) 1.243.000.000
2 Hint Dilleri 953.000.000
3 İngilizce 540.000.000
4 İspanyolca 352.000.000
5 Rusça 204.000.000
6 Arapça 202.000.000
7 Bengalce 187.000.000
8 Portekizce 175.000.000
9 Malay - Endonezyaca 145.000.000
10 Japonca 126.000.000


Kesilen Ormanın En Çok Olduğu Ülkeler
Sırası Ülke Yakıt maddesi ( m² ) Toplam ( m² )
1 ABD 92.023.000 491.748.000
2 Çin 204.059.000 305.961.000
3 Hindistan 269.187.000 293.979.000
4 Brezilya 197.400.000 275.303.000
5 Kanada 6.897.000 187.951.000
6 Endonezya 148.916.000 187.089.000
7 Rusya Federasyonu 25.600.000 160.900.000
8 Nijerya 99.796.000 108.059.000
9 Fransa 10.454.000 94.617.000
10 İsveç 3.824.000 66.024.000


Dünyanın Bazı Bölgelerinde Kalıcı Kar Sınırı
Sırası Yer Ülke Enlem derecesi ( ° ) Kalıcı kar sınırı ( metre )
1 Ruwenzori Uganda 0 5.000
2 Kuenlun Dağları Çin 36 6.000
3 Cotopaxi Ekvador 1 5.500 - 4.700
4 Himalaya Hindistan - Nepal  28 - 33 3.600 - 5.000
5 Aconcagua Arjantin 33 4.000
6 Alpler İsviçre -Avusturya 45 - 47 2.400 - 3.000
7 Jötunheimen Norveç 62 1.900
8 Kuzey İzlanda İzlanda 66 700
9 Novaya Zemliya Rusya Federasyonu 73 600
10 Franz -Joseph -Land Rusya Federasyonu 82 50


Dünyadaki Başlıca Dinler
Sırası Din İnanan sayısı Yayıldığı bölge
1 Hristiyanlık 1.928.000.000 Avrupa, Amerika
2 İslamiyet 1.099.000.000 Asya, Afrika
3 Hinduizm 780.500.000 Hindistan
4 Budizm 323.900.000 Japonya, Çin, Tayvan
5 Yeni Dinler 121.300.000 Kuzey Amerika, Avrupa
6 Soy ve Doğa Dinleri 99.200.000 Afrika, Asya, Okyanusya
7 Taoizm 31.000.000 Çin
8 Sihlik 19.200.000 Hindistan- Pencap
9 Yahudilik 14.100.000 İsrail
10 Şamanizm 11.000.000 Asya


Orman Tahribatının En Fazla Olduğu Ülkeler
Sırası Ülke - Bölge Tahrip edilen orman alanı ( km² )
1 Güney Amerika 239.000
2 Tropikal Afrika 185.000
3 Tropikal Asya 153.000
4 Brezilya 128.000
5 Endonezya 54.000
6 Kongo - Zaire 37.000
7 Bolivya 29.000
8 Meksika 25.000
9 Venezüella 25.000
10 Malezya 20.000


Dünyanın En Dar Boğazları
Sırası Boğaz İsmi En dar yeri ( metre ) Ülke
1 Şimonoseki 500 Japonya
2 İstanbul 600 Türkiye
3 Strelasund 800 Almanya
4 Fehrmarsund 1.000 Almanya
5 Çanakkale 1.300 Türkiye
6 Messina 3.000 İtalya
7 Macellan 3.000 Şili
8 Sund 4.000 İsveç
9 Kertz 4.000 Rusya Federasyonu
10 Pentland Firth 10.000 İskoçya


Dünyanın En Çok Yağış Alan Yerleri
Sırası Yer Ülke Yıllık yağış miktarı ( mm )
1 Çerapunçi Hindistan 12.000
2 Greytown Nikaragua 6.590
3 Ben Nevis İskoçya 4.000
4 Freetown   3.480
5 Pontianak Endonezya 3.205
6 Cayenne Fransız Guyannası 3.100
7 Librevil Gabon 2.480
8 Singapur Singapur 2.375
9 Manila Filipinler 2.355
10 Kolombo Sri Lanka ( Seylan ) 2.320


Dünyanın En Az Yağış Alan Yerleri
Sırası Yer Ülke Yıllık yağış miktarı ( mm )
1 Asuvan Mısır 2,5
2 Atacama Şili 10
3 Swakopmund Namibya 20
4 Eylat   22
5 Süveyş Mısır 25
6 Lima Peru 25
7 Aden Yemen 45
8 Nukus   75
9 Cide Suudi Arabistan 77
10 Riyad Suudi Arabistan 80


Dünyada ki Düzenli Rüzgârlar
Sıralaması Rüzgârın Adı Rüzgârın Estiği Bölge  Rüzgârın Esme
Zamanı
Rüzgârın Özellikleri

Avrupa

1 Bora Adriyatik Kıyıları, Dalmaçya Kışın Soğuk, kuru
2 Fön Alpler ve Ön Alpler Bütün yıl Sıcak
3 Mistral Güney Fransa Kış ve ilkbahar Soğuk, kuru
4 Siroko İtalya, Yunanistan İlkbahar ve sonbahar Sıcak,  nemli Afrika çöl rüzgârı
Afrika
5 Hamsin Nital İlkbahar ve sonbahar Kuru, sıcak toz fırtınası
6 Gibli Libya İlkbahar ve sonbahar Kuru, sıcak toz fırtınası
7 Harmattan Batı Sahra, Kuzey Gine Kışın Kuru sıcak,  tozlu kuzey doğu rüzgârı
8 Samum Kuzey Afrika ve Arabistan çölleri Yazın Kuru, çok sıcak çöl fırtınası
Asya
9 Bora Karadeniz kıyıları Sonbahar ve kış Şiddetli ve soğuk rüzgâr
10 Muson Güney ve Güney doğu Asya Kış ve yaz Kışın kuru, yazın nemli
11 Suhowey Güney Rusya Yaz Kuru sıcak,  tozlu güney doğu rüzgârı
12 Tayfun1) Doğu Asya Temmuz-kasım Tropik hortum fırtınası
13 Buran Sibirya Kış ve yaz Kışın soğuk;  yazın sıcak esen kuzey fırtınası
Amerika
14 Blizzard Kanada, ABD Kış Soğuk, bol kar yağışlı k.batı fırtına.
15 Orkan Kuzey Atlantik,   Orta Amerika Ağustos,  ekim arası Tropik hortum fırtınası
16 Pampero Arjantin Kasım,  şubat arası Soğuk güneybatı fırtınası
17 Tornado ABD Mart,   ekim arası Hortum fırtınası
Avustralya
18 Sotherly Bursters Viktorya, Yeni Zelanda Eylül, şubat arası Soğuk rüzgâr
19 Willy-Willy Kuzeybatı Avustralya Kasım,  mart arası Hortum fırtınası
Okyanuslar
20 Muson Hint Okyanusu Bütün yıl Kışa ve yaza göre değişir.
21 Passat Tropik ve subtropik bölgeler Bütün yıl Kuzeybatı ve güneydoğu rüzgârı
22 Golfstrum2) Atlantik Bütün yıl Sıcak okyanus rüzgârı
23 El Nino Pasifik   Pasifik’ten Peru kıyılarına eser.

Not: 1)Hortum rüzgârlarının hızı, saatte ortalama olarak, 120 kilometreyi geçer.
2) Türkçesi: körfez rüzgârı anlamına gelir ve adını Meksika Körfezi’nden alır. Karibik Denizinde; kuzey- ve güney ekvatoral bazı rüzgârların birleşmesi sonucu oluşur. Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarını yalayarak Avrupa’ya ulaşır. Bu rüzgâr; özellikle Batı Avrupa kıyılarında bol yağışlı ve sıcak bir iklimin oluşmasında temel neden olup, etkisi Kuzey Kutbu’na kadar sürer. Körfez rüzgârı; Orta Atlantik’te Kuzey Atlantik Rüzgârı, Norveç kıyılarında ise Norveç Rüzgârı adlarını alır
.Dünya Hidroelektrik Üretimi
Sırası Ülke  Üretim ( Milyar kwh )
1 Kanada 384
2 ABD 356
3 Brezilya 246
4 Çin 175
5 Rusya Federasyonu 150
6 Norveç 108
7 Japonya 86
8 İsveç 68
9 Hindistan 65
10 Fransa 61
11 Türkiye 39


Dünya Petrol Rezervleri ve Üretimi
Sırası Ülke  Petrol Rezervi ( milyar ton ) Üretim Miktarı  (ton- 2000 yılı)
1 Suudi Arabistan 35,4 412.000.000
2 Irak 13,6 125.000.000
3 Birleşik Arap Emirlikleri 13 111.000.000
4 Kuveyt 13 99.000.000
5 İran 12,7 175.000.000
6 Venezüella 8,6 161.000.000
7 Rusya Federasyonu 8 294.000.000
8 Meksika 6,1 171.000.000
9 ABD 3,6 358.000.000
10 Çin 3,3 159.000.000


Dünyada En Uzun Kara Sınırına Sahip Ülkeler
Sırası Ülke Sınır Uzunluğu ( km )
1 Çin 22.143
2 Rusya Federasyonu 20.139
3 Brezilya 14.691
4 Hindistan 14.103
5 ABD 12.248


Dünyada En Uzun Kıyı Uzunluğuna Sahip Ülkeler
Sırası Ülke Kıyı Uzunluğu ( km )
1 Kanada 90.908
2 Endonezya 54.716
3 Rusya Federasyonu 37.653
4 Avustralya 36.735
5 Filipinler 36.289


Dünyada Karayolu Uzunluğunun En Fazla Olduğu Ülkeler
Sırası Ülke Karayolu uzunluğu km -2000 Yılı
1 ABD 6.370.000
2 Hindistan 1.970.000
3 Çin 1.300.000
4 Kanada 884.280
5 Rusya Federasyonu 879.100


Dünya Buğday Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Çin 110.000.000
2 ABD 69.410.000
3 Hindistan 66.000.000
4 Fransa 36.900.000
5 Rusya Federasyonu 27.000.000
6 Kanada 24.500.000
7 Avustralya 21.900.000
8 Türkiye 21.000.000
9 Almanya 20.100.000
10 Pakistan 18.700.000


Dünya Pirinç Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Çin 200.700.000
2 Hindistan 127.000.000
3 Endonezya 49.500.000
4 Bangladeş 30.000.000
5 Vietnam 28.000.000
6 Tayland 23.000.000
7 Myanmar ( Birmanya ) 18.000.000
8 Brezilya 11.500.000
9 Japonya 11.300.000
10 Filipinler 11.200.000


Dünya Mısır Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 ABD 238.300.000
2 Çin 129.300.000
3 Brezilya 32.700.000
4  Meksika 18.600.000
5 Fransa 15.000.000
6 Arjantin 13.200.000
7 Romanya 11.900.000
8 Hindistan 10.500.000
9 Endonezya 9.200.000
10 İtalya 9.000.000


Dünya Pamuk Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Çin 12.000.000
2 Hindistan 7.720.000
3 ABD 7.710.000
4 Pakistan 4.700.000
5 Özbekistan 3.230.000


Dünya Tütün Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Çin 2.540.000
2 ABD 695.000
3 Hindistan 635.000
4  Brezilya 510.000
5 Türkiye 262.000


Dünya Zeytin Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 İspanya 3.564.000
2 İtalya 2.680.000
3 Yunanistan 2.100.000
4 Türkiye 1.800.000
5 Tunus 1.000.000


Dünya Turunçgil Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Brezilya 24.253.000
2 ABD 16.335.000
3 Çin 11.100.000
4 Meksika 5.477.000
5 İspanya 4.861.000


Dünya üzüm üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 İtalya 9.208.000
2 Fransa 7.000.000
3 ABD 5.076.000
4 İspanya 4.842.000
5 Türkiye 3.650.000


Dünya Kakao üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Fildişi Sahili 1.120.000
2 Gana 380.000
3  Endonezya 370.000
4 Brezilya 282.000
5 Nijer 145.000


Dünya Kahve Üretimi
Sırası Ülke Üretim ( Ton )
1 Brezilya 1.690.000
2 Kolombiya 732.000
3 Endonezya 455.000
4 Vietnam 392.000
5 Fildişi Sahili 332.000


Dünya Çay Üretimi
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( ton )
1 Hindistan 870.000
2 Çin 648.000
3 Kenya 294.000
4 Sri Lanka ( Seylan ) 280.000
5 Endonezya 152.000
6 Türkiye 135.000


Dünyada Beslenen Koyun Sayısı
Sırası Ülke Koyun Sayısı ( adet )
1 Avustralya 120.000.000
2 Çin 118.000.000
3 Hindistan 57.000.000
4 İran 53.000.000
5 Yeni Zelanda 46.000.000
6 İngiltere 44.000.000
7 Sudan 42.000.000
8 Pakistan 32.000.000
9 Güney Afrika Cumhuriyeti 30.000.000


Dünyada Beslenen Büyükbaş Hayvan Sayısı
Sırası Ülke B.baş Hayvan Sayısı ( adet )
1 Hindistan 209.000.000
2  Brezilya 159.000.000
3 ABD 98.000.000
4 Çin 96.000.000
5 Arjantin 55.000.000
6 Etiyopya 36.000.000
7 Sudan 34.000.000
8 Meksika 30.000.000
9 Rusya Federasyonu 28.000.000
10 Kolombiya 28.000.000


Dünyada Avlanan Balık Sayısı
Sırası Ülke Avlanan Balık Miktarı ( ton )
1 Çin 39.300.000
2 Peru 8.500.000
3 Japonya 5.950.000
4 Hindistan 5.250.000
5 ABD 5.160.000
6 Endonezya 4.500.000
7 Şili 4.400.000
8 Rusya Federasyonu 4.230.000
9 Tayland 3.550.000
10 Norveç 3.100.000


En Çok Turist Alan Ülkeler
Sırası Ülke Gelen Turist Sayısı - 2000 yılı
1 Fransa 75.596.000
2 ABD 50.945.000
3 İspanya 47.898.000
4 İtalya 41.180.000
5 Çin 27.000.000
6 İngiltere 25.209.000
7 Rusya Federasyonu 21.169.000
8 Meksika 20.641.000
9 Kanada 19.663.000
10  Almanya 18.893.000


Dünyada Üretilen Otomobil Sayısı
Sırası Ülke Üretim Miktarı ( adet )
1 Japonya 8.000.000
2 ABD 5.600.000
3 Almanya 5.200.000
4 Fransa 2.800.000
5 İspanya 2.300.000
6 Güney Kore 2.100.000
7 İngiltere 1.800.000
8 Kanada 1.600.000
9 İtalya 1.400.000
10 Brezilya - Meksika 1.000.000


Dünyanın En Yüksek Binaları
Sırası Bina Şehir Ülke Yüksekliği ( metre )
1 Burj Dubai Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 805
2 Taipei 101 Taipei Tayvan 509
3 Petronas Kuleleri Kuala Lumpur Malezya 452
4 Sears Tower Chicago ABD 442
5 Jin Mao Kulesi Şanghay Çin 421
6 Two İnternational Center Pekin Çin 415


Bazı Tarım Ürünlerinin Üretiminde Sıralama
Ürün Adı Birinci İkinci Üçüncü
Buğday Çin ABD Hindistan
Tütün Çin ABD Hindistan
Pamuk Çin ABD Rusya Federasyonu
Çay Hindistan Çin Sri Lanka ( Seylan )
Kahve Brezilya Kolombiya ABD
Mısır ABD Çin Brezilya
Pirinç Çin Hindistan Endonezya
Patates Rusya Federasyonu Polonya Çin
Soya Malezya Endonezya Çin
Kauçuk Malezya Endonezya Tayland


Bazı Hayvan Türlerinde Sıralama
Ürün Adı Birinci İkinci Üçüncü
Sığır Avustralya Brezilya     ABD
Koyun Avustralya Çin Yeni Zelanda
Domuz Çin ABD Rusya Federasyonu
Yün Avustralya  Rusya Federasyonu Çin
İnek Sütü ABD Almanya Rusya Federasyonu
Kömür Çin ABD Almanya
Petrol Suudi Arabistan    Rusya Federasyonu ABD
Elektrik ABD Rusya Federasyonu Japonya


Gezegenler ve Özellikleri
Gezegen Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün Plüton
Özellik                  
Güneşe uzaklık   ( milyon km ) 57,9 107,5 147 227,9 779 1432 2884 4509 5966
Güneşe en yakın ( milyon km) 46 107,5 147 206,7 740 1343 2735 4456 4425
Güneşe en uzak  (milyon km ) 70 108,9 152 249,2 815 1509 3005 4537 7375
Güneş çevresinde dönüş hızı-km/s 47,9 35 29,8 24,1 13,1 9,6 6,8 5,4 4,7
Dünyaya en yakın ( milyon km ) 80 38,3 - 55,5 588 1193 2590 4304 4275
Dünyaya en uzak ( milyon km ) 220 260,9 - 400 967 1658 3160 4689 7525
Güneş çevresinde dönüş süresi (yıl) 0,2408 0,6152 1,0004 1,8809 1,869 29,628 86,04 165,49 251,86
Ekvatorunun Çapı ( km ) 4878 12.104 12.756 6.794 142.796 120.000 52.400 48.600 3000
Alanı ( dünyaya oranı ) 0,16 0,98 1 0,29 120 84 18 15 0,1
Hacmi ( dünyaya kıyasla ) 0,055 0,834 1 0,15 1347 771 63,4 55,5 0,02
Kütlesi ( Dünyaya kıyasla ) 0,0553 0,815 1 0,1074 317,8 95,145 14,54 17,204 0,002
Uyduları 0 0 1 2 16 23 15 3 1


Avrupa’nın En Yüksek Dağları
Sırası Dağın adı Ülke Yükselti ( metre ) İlk tırmanan - tarih
1 Mont Blanc Fransa - İtalya 4.807 Balmat, Paccard -1786
2 Monte Roza İsviçre - İtalya 4.634 S.Smith - 1855
3 Matterhorn İsviçre - İtalya 4.478 Douglas, Hudson -1865
4 Finsteraarhorn İsviçre 4.274 Forter, Bortis - 1812
5 Jungfiau İsviçre 4.158 H.Meyer - 1804
6 Gran Paradiso İtalya 4.061  
7 Ortler İtalya 3.899 Klausner - 1804
8 Grobgluncker Avusturya 3.797 Klotz kardeşler -1800
9 Monte Adamello İtalya 3.554  
10 Mulchacen İspanya 3.487  


Bazı Tarım Ürünlerinin Anavatanları
Tütün Amerika Pamuk Asya
Kakao Amerika Şekerkamışı Asya
Ananas Güney Amerika Antepfıstığı Asya ( İran )
Yerfıstığı Amerika Fındık Asya ( Anadolu )
Kauçuk Amerika Ceviz Asya
Koka Amerika Çay Asya
Kırmızı Biber Amerika İncir Asya ( Anadolu )
Patates Güney Amerika Kivi Asya
Soya Amerika Soğan Asya
Avokado Amerika Kiraz Asya ( Anadolu )
Ayçiçeği Amerika Elma Asya
Çilek Güney Amerika Patlıcan Asya
Bezelye Güney Amerika Şeftali Asya
Fasulye Amerika Erik Asya
Enginar Amerika Keten Asya
Domates Amerika Kayısı Asya
Kabak Amerika Pirinç Asya
Üzüm Avrupa Dut Asya
Zeytin Avrupa Haşhaş Asya
Karpuz Afrika Muz Asya
Kahve Afrika Turunçgil Asya
Pirinç Afrika Mango Asya
Mercimek Afrika Buğday Asya
Kavun Afrika Kenevir Asya
Susam Afrika Havuç Asya
Okaliptüs Avustralya Hurma Asya


Bu bilgiler www.cografyasaati.com adrsinden alınmıştır. Site de çok güzel bilgiler var ziyaret edip genel kültürnü


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:
 
  Toplam 9826 ziyaretçiburdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
EN GÜZEL SINIF BİZİM SINIF